Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

BORDER TERRIER - training and care

    V Í T E J T E  N A  S T R Á N K Á CH

                                    věnovaným našim čtyřnohým pomocníkům při lovu


 

                                         NAŠE SMEČKA
                                       BRT CARYX & BRT KOX


                       

                                     KRYCÍ, CHOVNÍ PSI/STUD DOGS! 
                   na jaře 2018 na Vás čekají nové plaketky našich chovných bordíků! wink


                      
 


A K T U Á L N Ě

průběžně zde budou vkládány plakáty blížících se kynologických akcí na kterých budeme působit

      KOX OD PAPLOVÉ CESTY BYL VYHLÁŠEN V KLUBU CHOVATELU TERIÉRŮ V KATEGORII
  LOVECKÝ VÝKON ZA ROK 2017 MEZI NEJLEPŠÍMI - KONEČNÉ Č. 4. MÍSTO Z CELKOVÝMI 823b.


         


                               P O Z O R

Dovoluji si všechny působící psy u mne i ty minulé včetně paníčků upozornit, že za nepřítonosti mne jako vedoucího výcviku nevztupujte, necvičte a nevenčete psi v honitbe MS Veselíčko. Mohlo by se stát, že postupem času bychom neměli cvičit kde! Děkuji za porozumění!            
 


                                          P R O V O Z U J I
             P O R A D E N S K O U  Č I N N O S T  V  O B L A S T I  K Y N O L O G I E

                            základní výcvik, lovecký výcvik, handlig, stříhání a úprava psů
 


    
 


                                          O D K A Z Y 

           na webové stránky mého zaměstnání, které jsou spjaty s loveckou kynologii:
                                     
                 www.myslivost.cz/omsprerov/          
www.facebook.com/OMSPrerov/


           


 D Ě K U J E M E  V Á M  Z A  N Á V Š T Ě V U  N A Š E H O  W E B U
          

 

 
 
TOPlist