Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

BORDER TERRIER - training and care

    V Í T E J T E  N A  S T R Á N K Á CH

                                    věnovaným našim čtyřnohým pomocníkům při lovu


 

                                         NAŠE SMEČKA
                                       BRT CARYX & BRT KOX


                       

                                     KRYCÍ, CHOVNÍ PSI/STUD DOGS! 
                        čekají na Vás nové plaketky našich chovných bordíků! wink


                      
 


A K T U Á L N Ě

NÁŠ VELE ÚSPĚCHS KLUKAMA NA BRT DNECH 2018, KOX SE STAL HRDINOU TOHOTO ROČNÍKU, PODAŘILO SE MU VYHRÁT SOUTĚŽ BRT 5-TI BOJ, KAY SKONČIL HNED V ZÁVĚSU JAKO DRUHÝ, NA VÝSTAVĚ SI KOX PŘIPSAL NÁDHERNÝ POSUDEK A STAL SE VÍTĚZEM SPECIÁLNÍ VÝSTAVY V ZÁVĚREČKÁCH ZÍSKAL TITUL BOS V KONKURENCI 90 BORDÍKU!!! JSEM NESMÍRNĚ NA SVÉ KLUKY PYŠNÁ! POCITY SNAD ANI NEJDOU SLOVY POPSAT!heart 


průběžně zde budou vkládány plakáty blížících se kynologických akcí na kterých budeme působit

      KOX OD PAPLOVÉ CESTY BYL VYHLÁŠEN V KLUBU CHOVATELU TERIÉRŮ V KATEGORII
  LOVECKÝ VÝKON ZA ROK 2017 MEZI NEJLEPŠÍMI - KONEČNÉ Č. 4. MÍSTO Z CELKOVÝMI 823b.


         


                               P O Z O R

Dovoluji si všechny působící psy u mne i ty minulé včetně paníčků upozornit, že za nepřítonosti mne jako vedoucího výcviku nevztupujte, necvičte a nevenčete psi v honitbe MS Veselíčko. Mohlo by se stát, že postupem času bychom neměli cvičit kde! Děkuji za porozumění!            
 


                                          P R O V O Z U J I
             P O R A D E N S K O U  Č I N N O S T  V  O B L A S T I  K Y N O L O G I E

                            základní výcvik, lovecký výcvik, handlig, stříhání a úprava psů
 


    
 


                                          O D K A Z Y 

           na webové stránky mého zaměstnání, které jsou spjaty s loveckou kynologii:
                                     
                 www.myslivost.cz/omsprerov/          
www.facebook.com/OMSPrerov/


           


 D Ě K U J E M E  V Á M  Z A  N Á V Š T Ě V U  N A Š E H O  W E B U
          

 

 
 
TOPlist